חאן ראש פינה

בית אבות מצודת ירושלים

עד 120 תל אביב

טיילת חוף אכדיה

BIG נצרת

קניון פסגת זאב

גשר באר שבע

משטרת ראשון לציון

סאן דיסק

אחרים

Atir Yeda 11 St, Ezor Taasia Kefar Sava | Mail Box 604 Kefar Sava, Zip: 4410601 Service: Tel: 09-7642828 Fax: 09-7665527 | Taasiyot: Tel: 09-7642800 Fax: 09-7665537